Kontakt

Imię

E-mial

Temat

Numer telefonu

Wiadomość

Na podstawie art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej RODO (GDPR), niniejszym upoważniam do przetwarzania danych osobowych firmę Ekomedica Biorezonans Wilanów w celu przedstawienia oferty. Dane podaję dobrowolnie, wiedząc że przysługuje mi prawo wglądu i ich edycji.

Telefon
+48 690 008 234

E-mail
info@biorezonans-wilanow.pl

Adres
Aleja Wilanowska 9A lok. 58
02-972 Warszawa
(Wejście od ul. Rycerstwa Polskiego)